Ακυρώσεις

Η πολιτική μας για την ακύρωση της κράτησης σας έχει ως εξής:

  • Εάν η ακύρωση γίνει έως και 48 ώρες πριν τη δραστηριότητα (09:30πμ), σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που πληρώσατε.
  • Εάν η ακύρωση γίνει έως και 24 ώρες πριν τη δραστηριότητα (09:30πμ), και εφόσον έχετε πληρώσει το συνολικό κόστος της, σας επιστρέφεται το 50%. Εάν έχετε προκαταβάλει ποσό μικρότερο του 50% του κόστους της δραστηριότητας, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Εάν έχετε προκαταβάλει ποσό μεγαλύτερο του 50% του κόστους της δραστηριότητας, τότε θα σας επιστραφεί η διαφορά.
  • Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 24 ώρες πριν τη δραστηριότητα (09:30πμ), ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
  • Εάν η ακύρωση γίνει από τη δική μας πλευρά, λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης φυσιολογικής αιτίας ή ανωτέρας βίας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό.
  • Εάν η ακύρωση γίνει από τη δική μας ή τη δική σας πλευρά, εξαιτίας όμως δική σας υπαιτιότητας, π.χ. λόγω χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών, κακής συμπεριφοράς προς το προσωπικό μας ή τους πελάτες μας, μη τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς και ασφάλειας των καταδύσεων, αδυναμία να καταδυθείτε λόγω φυσιολογικών ή ψυχολογικών αιτιών (στρες, κρυολόγημα, αδυναμία εξίσωσης της πίεσης) κτλ, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούστε επιστροφή ποσού μεγαλύτερου από αυτό που έχετε καταβάλει!