Ακυρώσεις

Η πολιτική μας για την ακύρωση της κράτησης σας έχει ως εξής:

  • Εάν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 48 ώρες πριν από τη δραστηριότητα (09:30 π.μ.), θα σας επιστραφεί το πλήρες κόστος του προγράμματος για το οποίο έχετε κάνει κράτηση (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα eLearning που δεν επιστρέφονται).
  • Εάν η ακύρωση γίνει μεταξύ 48 και 24 ωρών πριν από τη δραστηριότητα (09:30 π.μ.), θα σας επιστραφεί το 50% του κόστους του προγράμματος για το οποίο έχετε κάνει κράτηση (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα eLearning που δεν επιστρέφονται).
  • Εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη δραστηριότητα (09:30 π.μ.), ανεξάρτητα από τον λόγο, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
  • Εάν ακυρώσετε το μάθημά σας (SD, OWD, AOWD, κ.λπ.) περισσότερο απο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης (09:30 π.μ.), θα σας επιστραφεί το κόστος του μαθήματος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα eLearning που δεν επιστρέφονται). Εάν ακυρώσετε το μάθημά σας λιγότερο από 7 ημέρες νωρίτερα, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
  • Εάν η ακύρωση γίνει από τη δική μας πλευρά, λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης φυσιολογικής αιτίας ή ανωτέρας βίας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό.
  • Εάν η ακύρωση γίνει από τη δική μας ή τη δική σας πλευρά, εξαιτίας όμως δική σας υπαιτιότητας, π.χ. λόγω χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών, κακής συμπεριφοράς προς το προσωπικό μας ή τους πελάτες μας, μη τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς και ασφάλειας των καταδύσεων, αδυναμία να καταδυθείτε λόγω φυσιολογικών ή ψυχολογικών αιτιών (στρες, κρυολόγημα, αδυναμία εξίσωσης της πίεσης) κτλ, τότε δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούστε επιστροφή ποσού μεγαλύτερου από αυτό που έχετε καταβάλει!

Diver’s Club Crete