Επικοινωνήστε με το καταδυτικό μας κέντρο

Δημήτρης Δράκος diversclub crete

Δημήτρης Δράκος
(Owner and Manager)
PADI MSDT (Master Scuba Diver Trainer)
3-Star CMAS Instructor
IANTD Advanced NITROX Instructor
TDI Advanced NITROX Instructor


Φόρμα Επικοινωνίας

Diver’s Club Crete